NVO Montenegro International uputila je danas Ustavnom sudu zahtjev za prioritetom u razmatranju inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti izbora osam članova Vlade Crne Gore, shodno zahtjevu od 7.12 2020.godine.

Imajući u vidu da je podnijetom Inicijativom pored ostalog, zahtijevano da Ustavni sud  na osnovu člana 63 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (“Sl.list CG” br.11/2015) naredi da se obustavi izvršenje Odluke  u članu 1 tačkama 2,5,7,8,10,11, 12 i 13 Odluke Skupštine Crne Gore o izboru 8 osorenih članova Vlade Crne Gore do donošenja odluke Ustavnog suda o njenoj ustavnosti i zakonitosti, jer bi njenim izvršenjem mogla nastati neotklonjiva šteta, ukazujemo na nove činjenice koje potvrdjuju osnovanost ovog zahtjeva a koje su nastale i nakon podnošenja Inicijative Ustavnom sudu i to:

1. Što je jedan od 8 ministara čiji je izbor za ministra pravde i ljudskih manjinskih prava Vladimir Leposavić, zloupotrijebio svoj položaj pravnog zastupnika Mitropolije Crnogorsko-primorske i u njihovo ime i za njihov račun, predstavljajući se kao legalno izabrani ministar predložio Izmjene i dopune Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, grubo kršeći Ustav Crne Gore i garantovana osnovna ljudska prava i slobode, većinski sporno izabrana Vlada iste usvojila i uputila ih Skupštini Crne Gore na usvajanje. Napominjemo da su u vezi sa navedenim već pokrenuti pravni postupci pred za to nadležnim organima.

2. Što je jedan od 8 ministara čiji je izbor za ministra finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić postupajući pri tom suprotno zakononskim propisima, tajno potpisao ugovor i druga obavezujuća pravna akta kojima je Crna Gora dodatno zadužena za 750 miliona eura sa pripadajućom kamatom i dodatnim troškovima, te je neotklonjiva šteta već nastala po državu Crnu Goru i sve njene gradjane. Svim nezakonitostima samog postupka transakcije baviće se i bave za to nadležni organi Crne Gore.

Ovdje smo ukazali samo na najvažnije razloge zbog čega podnosimo ovaj Zahtjev za prioritet u razmatranju i donošenju odluka od strane Ustavnog suda, po predmetnoj Inicijativi i očekujemo da ćete isti uvažiti.

Related Posts
%d bloggers like this: