NVO Montenegro International uputila je Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore zahtjev za dostavljanje dokumentacije koja se odnosi na postupak definisanja i utvrdjivanja Izmjena  Zakona o slobodi vjeroispovjesti, na osnovu člana 3,4,7,13 i 18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

U zahtjevu se traži Odluka Vlade Crne Gore /ili/ Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava o formiranju Radne grupe za pripremu izmjena Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica sa spiskom članova, te datumom donošenja; Izvještaj Radne grupe i predlog za izmjene predmetnog Zakona sa datumom podnošenja istog Ministarstvu pravde i ljudskih i manjinskih prava; konačan tekst predloga izmjena koji je Ministarstvo pravde i ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore, dostavilo Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje Predloga koji će biti dostavljen Skupštini Crne Gore na usvajanje; zahtjev Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava ili Vlade Crne Gore, upućen Venecijanskoj komisiji radi dostavljanja mišljenja na tekst predloga Izmjena Zakona; pismo Ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava svim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, sa tekstom izmjena, kojim se traži njihovo mišljenje o tekstu izmjena koje se predlažu i njihove odgovore na taj zahtjev, kao i pismo Ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava Delegaciji EU u Podgorici i ambasadorima jednog broja država članica EU u Crnoj Gori u vezi sa predlogom izmjena Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.

Related Posts
%d bloggers like this: