Kako smo za dva mjeseca od obećanja u ekspozeu o transparentnosti rada Vlade, došli u situaciju da opravdano možemo govoriti da su odluke Vlade, postupci i primjeri njenog djelovanja obavijeni velom tajne, ignorantski u odnosu na javnost, pogubni po pravni poredak u državi?

Da li bilo kojeg građanina Crne Gore treba podsjećati na nezakonito zaduženje od 890 miliona eura, protivpravno i to na pres konferencije gašenje nacionalnog brenda Montenegro Airlines-a obmanjujući pri tom javnost da je razlog tome negativan stav Evropske Komisije, koja je ovih dana to demantovala, revanšistički i nehumani postupci kojima se stručna lica u državnoj upravi prisiljavaju da podnose ostavke?

Da li je bilo kome u 21 vijeku u sekularnoj državi normalno da se sve tajne operacije, pa i bezbjedonosne dogovaraju u crkvama i hramovima Srpske crkve u Crnoj Gori, da li ima neko ko podržava da popovi budu predlagači zakona a njihovi izaslanici, trenutno na poziciji ministra formalni predlagač, da li ima nekoga civilizovanog koga nije sramota tajnih čestitki protivustavnog i krvavog praznika u dijelu jedne suverene države?

Za one koji još imaju dilemu o karakteru ove Vlade neka posluži kao ilustrativan primjer jedan zahtjev koji im je je u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama uputila ova NVO. Dakle tražili smo da nam se dostave i učine javnim sljedeća dokumenta koja su u vezi sa Izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovjestii ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i to:

  1. Odluku Vlade Crne Gore /ili/ Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava o formiranju Radne grupe za pripremu izmjena Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica sa spiskom članova, te datumom donošenja.
  2. Izvještaj Radne grupe i predlog za izmjene predmetnog Zakona sa datumom podnošenja istog Ministarstvu pravde i ljudskih i manjinskih prava.
  3. Konačan tekst predloga izmjena koji je Ministarstvo pravde i ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore, dostavilo Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje Predloga koji je dostavljen Skupštini Crne Gore na usvajanje.
  4. Zahtjev Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava ili Vlade Crne Gore, upućen Venecijanskoj komisiji radi dostavljanja mišljenja na tekst predloga Izmjena Zakona.
  5. Pisma Ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, sa tekstom izmjena, kojima se traži njihovo mišljenje o tekstu izmjena koje se predlažu i njihove odgovore na taj zahtjev.
  6. Pismo Ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava Delegaciji EU u Podgorici i ambasadorima jednog broja država članica EU u Crnoj Gori u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona.

Prošao je zakonski rok iz Vlade nema odgovora. Ne očekujemo ga više i obećavamo javno ovoj netransparentnoj, tuđoj i okupacionoj grupi koja se još Vladom zove, da će vrlo brzo dobiti odgovor od onih koje ne priznaje, koje ignoriše, kojima postavlja ograde, kojima uskraćuje osnovna ljudska prava.

Related Posts
%d bloggers like this: