Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga

Kako smo za dva mjeseca od obećanja u ekspozeu o transparentnosti rada Vlade, došli u situaciju da opravdano možemo govoriti da su odluke Vlade, postupci i primjeri njenog djelovanja obavijeni velom tajne, ignorantski u odnosu na javnost, pogubni po pravni poredak u državi?

Da li bilo kojeg građanina Crne Gore treba podsjećati na nezakonito zaduženje od 890 miliona eura, protivpravno i to na pres konferencije gašenje nacionalnog brenda Montenegro Airlines-a obmanjujući pri tom javnost da je razlog tome negativan stav Evropske Komisije, koja je ovih dana to demantovala, revanšistički i nehumani postupci kojima se stručna lica u državnoj upravi prisiljavaju da podnose ostavke?

Da li je bilo kome u 21 vijeku u sekularnoj državi normalno da se sve tajne operacije, pa i bezbjedonosne dogovaraju u crkvama i hramovima Srpske crkve u Crnoj Gori, da li ima neko ko podržava da popovi budu predlagači zakona a njihovi izaslanici, trenutno na poziciji ministra formalni predlagač, da li ima nekoga civilizovanog koga nije sramota tajnih čestitki protivustavnog i krvavog praznika u dijelu jedne suverene države?

Za one koji još imaju dilemu o karakteru ove Vlade neka posluži kao ilustrativan primjer jedan zahtjev koji im je je u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama uputila ova NVO. Dakle tražili smo da nam se dostave i učine javnim sljedeća dokumenta koja su u vezi sa Izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovjestii ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i to:

  1. Odluku Vlade Crne Gore /ili/ Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava o formiranju Radne grupe za pripremu izmjena Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica sa spiskom članova, te datumom donošenja.
  2. Izvještaj Radne grupe i predlog za izmjene predmetnog Zakona sa datumom podnošenja istog Ministarstvu pravde i ljudskih i manjinskih prava.
  3. Konačan tekst predloga izmjena koji je Ministarstvo pravde i ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore, dostavilo Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje Predloga koji je dostavljen Skupštini Crne Gore na usvajanje.
  4. Zahtjev Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava ili Vlade Crne Gore, upućen Venecijanskoj komisiji radi dostavljanja mišljenja na tekst predloga Izmjena Zakona.
  5. Pisma Ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, sa tekstom izmjena, kojima se traži njihovo mišljenje o tekstu izmjena koje se predlažu i njihove odgovore na taj zahtjev.
  6. Pismo Ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava Delegaciji EU u Podgorici i ambasadorima jednog broja država članica EU u Crnoj Gori u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona.

Prošao je zakonski rok iz Vlade nema odgovora. Ne očekujemo ga više i obećavamo javno ovoj netransparentnoj, tuđoj i okupacionoj grupi koja se još Vladom zove, da će vrlo brzo dobiti odgovor od onih koje ne priznaje, koje ignoriše, kojima postavlja ograde, kojima uskraćuje osnovna ljudska prava.

Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga
Related Posts

Knjiga ISPOVEST KAKO SMO UBILI BOGA, svjedočanstvo je progona i mučeništva ljudi koji su svakodnevne žrtve, ne samo silovatelja i napasnika u mantijama, nego i sistema koji takve ljude štiti.

Više o knjizi na sljedećem linku: https://kakosmoubiliboga.me/. Štampano izdanje knjige dostupno je u knjižarama Narodna knjiga, po cijeni od 10€. Narodna knjiga Podgorica - ul. Novaka Miloševa Br. 12, City Mall (I sprat) i TC Bazar. Narodna knjiga Nikšić u TC Laković, Bulevar 13. jul Knjigu možete naručiti i uplatom na žiro račun: 510-135162-14. Svrha: donacija. Primalac: NVO Montenegro International. Molimo Vas da na e-mail: info@montenegrointernational.org pošaljete kopiju uplatnice, ime i prezime i adresu na koju želite da Vam knjiga bude poslata. Elektronsko izdanje knjige na MNE/CRO/SRB/BIH možete kupiti putem sajta https://kakosmoubiliboga.me/. Englesko izdanje knjige dostupno je putem Amazona: https://www.amazon.com/dp/B097C8H7VP. NVO Montenegro International
%d bloggers like this: