Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga

Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović saopštio je juče kako je upoznat sa činjenicom da Predsjednik države Milo Đukanović neće potpisati odluku o opozivu sedam ambasadora i da to neće biti smetnja da ambasadorima prestane mandat, pozivajući se pritom na član 43 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Grubo kršenje Ustava i zakona u Crnoj Gori, pravni haos koji nastaje kao posljedica takvih postupanja, gomila neistina koju vlast svakodnevno saopštava, širi se sada i na međunarodni plan sa ozbiljnim i nesagledivim posljedicama. Mada je teško prihvatiti i razumjeti da je u pitanju neznanje, zbog ozbiljnosti pitanja o kojima je riječ, ukazujemo ministru Raduloviću na potrebu da pročita, sa razumijevanjem:

da je Ustavom Crne Gore članom 95 tačkom 6 definisana nadležnost Predsjednika Crne Gore da postavlja i opoziva ambasadore i šefove drugih diplomatskih misija u inostranstvu koji predstavljaju Crnu Goru;

da je Ustavom Crne Gore članom 100 tačkom 9 definisana nadležnost Vlade da predlaže ambasadore Crne Gore;

da je članom 40 stavom 4 Zakona o vanjskim poslovima Crne Gore utvrđeno da Predsjednik ukazom opoziva ambasadora a stavom 5 istog člana da Predsjednik daje ambasadoru akreditivno i opozivno pismo.

– da je Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima članom 43 na koji se pozvao ministar, definisano da funkcije diplomatskog agenta prestaju između ostalog notifikacijom države koja akredituje,državi kod koje se akredituje da su funkcije diplomatskog agenta prestale.

Dakle, ministre, nijeste savladali gradivo, takoreći azbuku posla koji Vam na žalost pripade.

Morali ste savladati i lekciju koja se odnosi na to da država mora najprije da ispoštuje svoje ustavno-pravne norme i procedure, da bi po pitanju opoziva ambasadora, vaša Vlada koju identifikujete sa državom i bez nadležnosti njenog Predsjednika, uopšte mogla da komunicira sa državom prijema.

Način na koji se obračunavate sa našim diplomatama, nešto je nezabilježeno u svijetu. Diplomatski uzusi predviđaju da diplomate pred istek mandata ili kada iz drugog razloga napuštaju zemlju prijema, o tome obavijeste nadležne adrese, diplomatski kor te zemlje, uz prigodni protokol.

Kako će naše diplomate objasniti kontaktima u zemljama prijema zbog čega odlaze ili možda preporučujete da odu bez pozdrava? Ili ćete možda lično Vi poslati depešu svim svjetskim prijestonicama, u kojoj ćete saopštiti jedinu istinu – pojeo ih je mrak demokratske promjene?!

Vaše obrazloženje da Vlada nije obavezna da obrazloži opoziv ambasadora ozbiljno je taman toliko koliko će biti obrazloženje izbora novih ambasadora, a koje će valjda glasiti – podoban.

Dah atmosfere straha i pravne nesigurnosti osjeća se i izvan granica Crne Gore i jedino što ćete time postići, jeste da ćete se civilizovanom svijetu legitimisati kao nepouzdan, neozbiljan i, u najmanju ruku, bizaran sagovornik sa Balkana. A mi, mi imamo nekredibilnog državnog službenika, nekredibilnog šefa diplomatije, koji svojim postupcima od države pravi nekredibilnog subjekta u međunarodnim odnosima.

Uvjeravate nas da imate natprirodne moći, da pomjerate brda i planine, ne sumnjamo da bi bez problema sami napisali ukaz opoziva i poslali DHL-om, svjedočimo koliko držite do pravnog sistema, koliko uvažavate sud kojemu je u opisu posla da provjerava i vaše odluke, ali sad ste podigli vašu opasnu igricu na viši nivo- na međunarodni plan, poigravajući se ugledom Crne Gore i pritom grubo obmanjujući javnost o pravnoj utemeljenosti odluka koje ste naumili na sprovedete.

Zaustavite se ministre, propise u ruke, upozoravamo i podsjećamo Vas na ono što napisa Baltazar Bogišić da čak i tuđa ruka ničije pravo ne skraćuje”.

 

Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga
Related Posts

Knjiga ISPOVEST KAKO SMO UBILI BOGA, svjedočanstvo je progona i mučeništva ljudi koji su svakodnevne žrtve, ne samo silovatelja i napasnika u mantijama, nego i sistema koji takve ljude štiti.

Više o knjizi na sljedećem linku: https://kakosmoubiliboga.me/. Štampano izdanje knjige dostupno je u knjižarama Narodna knjiga, po cijeni od 10€. Narodna knjiga Podgorica - ul. Novaka Miloševa Br. 12, City Mall (I sprat) i TC Bazar. Narodna knjiga Nikšić u TC Laković, Bulevar 13. jul Knjigu možete naručiti i uplatom na žiro račun: 510-135162-14. Svrha: donacija. Primalac: NVO Montenegro International. Molimo Vas da na e-mail: info@montenegrointernational.org pošaljete kopiju uplatnice, ime i prezime i adresu na koju želite da Vam knjiga bude poslata. Elektronsko izdanje knjige na MNE/CRO/SRB/BIH možete kupiti putem sajta https://kakosmoubiliboga.me/. Englesko izdanje knjige dostupno je putem Amazona: https://www.amazon.com/dp/B097C8H7VP. NVO Montenegro International
%d bloggers like this: