NVO Montenegro International predala je inicijativu Ustavnom sudu u kojoj traži da se ocijeni ustavnost Odluke o dopunama Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, te da sud naredi da se obustavi izvršenje te Odluke.

Naša NVO smatra da je odluka Skupštine od 23.11.2020. o dopunama Poslovnika o radu parlamenta neustavna jer se temelji na uvođenju instituta vanredne situacije koji ne postoji ni u Ustavu, ni u pravnom sistemu Crne Gore.

Osporavamo i to što je poslanicima omogućeno učešće u radu bez prisustva sjednici jer Ustav u članu 91 izričito kaže da Skupština odlučuje većinom PRISUTNIH poslanika. Inicijativa je podnijeta u cilju jačanja vladavine prava.

U slučaju neustavnih dopuna Poslovnika Parlamenta otvoreno je pitanje legalnosti odluka koje Skupština donosi nakon tih dopuna.

Related Posts
%d bloggers like this: