Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga

NVO Montenegro International podnijela je juče Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv svih članova Vlade Crne Gore zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Povreda ravnopravnosti iz čl. 159 st.3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Krivičnom prijavom su obuhvaćeni Zdravko Krivokapić, Dritan Abazović, Tamara Srzentić, Ratko Mitrović, Sergej Sekulović, Olivera Injac, Đorđe Radulović, Jakov Milatović, Mladen Bojanić, Aleksandar Stijović, Vesna Bratić, Jelena Borovinić Bojović, Vladimir Leposavić i Milojko Spajić, kao lica koja su u svojstvu članova 42. Vlade Crne Gore dana 17.12.2020.g. donijeli Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (Službeni list Crne Gore broj 105/20) čime su ograničili vjernicima i poštovaocima Crnogorske pravoslavne crkve ljudska prava i slobode zagarantovane Ustavom Crne Gore, Zakonom o slobodi vjeroispovjesti i potvrđenim međunarodnim ugovorima kao što je pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovjesti predviđeno u čl. 46 Ustava Crne Gore i u čl. 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, jer su bez pravnog osnova onemogućili da se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi dodijeli zemljište za izgradnju vjerskog objekta u kojem bi vjernici Crnogorske pravoslavne crkve ispoljavali vjeru molitvom, propovijedanjem, obredom ili običajima, a na inicijativu neregistrovane vjerske zajednice – Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja nema pravni subjektivitet u skladu sa važećim propisima, i koja je takvim postupanjem stavljena u povlašćeni položaj u odnosu na vjerske zajednice koje su registrovane u skladu sa važećim propisima. Takođe, prijedlog za donošenje ove odluke nije dat u zakonom predviđenoj proceduri, niti su postojali bilo kakvi zakonski razlozi da se ova odluka donese.

Okrivljeni su u svojstvu službenih lica u vršenju službe članova 42. Vlade Crne Gore ograničili prava na slobodu misli, savjesti i vjeroispovjesti zagarantovana u čl. 46 Ustava Crne Gore i čl. 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama vjernicima i poštovaocima Crnogorske pravoslavne crkve, kao priznate vjerske organizacije, sa punim pravnim subjektivitetom (u skladu sa važećim propisima Crne Gore).

Navedeni su postupali shodno zahtjevima Pravoslavne mitropolije crnogorsko – primorske koja kao organizacija nije registrovana u skladu sa važećim propisima te je pitanje pravnog subjektiviteta iste upitno. Takođe, pojedini članovi Vlade su otvoreno u javnim nastupima i u izjašnjenjima datim na konferencijama za medije iskazali mržnju prema vjernicima, poštovaocima i sveštenstvu Crnogorske pravoslavne crkve.

Motiv donošenja ovakve odluke je isključivo ograničenje prava na slobodu misli, savjesti i vjeroispovjesti vjernika i poštovalaca Crnogorske pravoslavne crkve, kojoj okrivljeni ne priznaju ni subjektivitet niti njenim vjernicima priznaju pravo na ispoljavanje svojih vjerskih ubjeđenja i osjećanja. Drugog motiva nema. Pojašnjenje dato putem medija od strane okrivljenog Abazovića da je u toku postupak za utvrđenje prava svojine na predmetnim nepokretnostima je samo pokušaj izbjegavanja odgovornosti za izvršeno krivično djelo.

Naime, u vrijeme donošenja sporne diskriminatorne odluke u evidenciji Uprave za nekretnine PJ Podgorica za katastarsku opštinu Podgorica II, LN 5791, nije izvršen upis bilo kakvog ograničenja ili tereta u vidu zabilježbe postojanja spora. Dalje, okrivljeni prilikom donošenja sporne diskriminatorne odluke nisu vršili uvid u spise predmeta koji se navodno vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici niti su zvaničnim putem od strane bilo kojeg državnog organa izvršili provjeru tih navoda, niti na bilo koji način razmotrili osnovanost navoda organizacije koja je predlagač odluke.

Napominjemo da se u slučaju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, odnosno Pravoslavne mitropolije crnogorsko – primorske radi o neregularnoj organizaciji koja ne postoji u pravnom sistemu Crne Gore, i da je kao takva pokrenula spor, nakon donošenja Odluke 41. Vlade Crne Gore, sa ciljem da takođe ograniči pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovjesti vjernika i poštovalaca Crnogorske pravoslavne crkve, bez bilo kakvih dokaza, vršeči time zloupotrebu prava na pristup sudu, iz kojih razloga je potrebno i razmotriti krivično pravni aspekt djelovanja i ove organizacije a vezano za krivično djelo izvršeno od strane prijavljenih članova 42. Vlade Crne Gore.

Podsjećamo da je upućen i zahtjev Agenciji za sprečavanje korupcije za pokrenetanje postupka protiv ministra Leposavića koji je u više navrata prekršio odredbe člana 7 Zakona o sprečavanju korupcije, jer je javni interes podredio poslovnom i privatnom interesu vjerske zajednice koja pritom nema pravni subjektivitet u Crnoj Gori.

Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga
Related Posts

Knjiga ISPOVEST KAKO SMO UBILI BOGA, svjedočanstvo je progona i mučeništva ljudi koji su svakodnevne žrtve, ne samo silovatelja i napasnika u mantijama, nego i sistema koji takve ljude štiti.

Više o knjizi na sljedećem linku: https://kakosmoubiliboga.me/. Štampano izdanje knjige dostupno je u knjižarama Narodna knjiga, po cijeni od 10€. Narodna knjiga Podgorica - ul. Novaka Miloševa Br. 12, City Mall (I sprat) i TC Bazar. Narodna knjiga Nikšić u TC Laković, Bulevar 13. jul Knjigu možete naručiti i uplatom na žiro račun: 510-135162-14. Svrha: donacija. Primalac: NVO Montenegro International. Molimo Vas da na e-mail: info@montenegrointernational.org pošaljete kopiju uplatnice, ime i prezime i adresu na koju želite da Vam knjiga bude poslata. Elektronsko izdanje knjige na MNE/CRO/SRB/BIH možete kupiti putem sajta https://kakosmoubiliboga.me/. Englesko izdanje knjige dostupno je putem Amazona: https://www.amazon.com/dp/B097C8H7VP. NVO Montenegro International
%d bloggers like this: