Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga

Kao svjedoci javno iznešenih prijetnji prosvjetnim radnicima, koji svoju djelatnost obavljaju poštujući zakone i Ustav države Crne Gore, od strane crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića, upućujemo hitni i javni apel svim institucijama, vladinim i nevladinim tijelima, da osude ovaj neprimjereni i zabrinjavajući način obraćanja javnosti Crne Gore. Najava štrajka Sindikata prosvjetnih radnika, shvaćena kao spoljašnji štetni stimulus, izazvala je kod premijera Krivokapića agresivno ponašanje koje je samo potvrdilo njegovu volju za moći kroz koju je prosvjetnim radnicima interpretirao  i zlokobnije namjere: prijetnju da će u slučaju štrajka smanjiti plate za 30 procenata i da njihovo obraćanje shvata kao ucjenu i još jednu opstrukciju Vlade na koje će „adekvatno“ odgovoriti.

Lupanje šakama o govornicu, podizanje prsta i imperativno povišen ton sa facijalnom ekspresijom nasilnika kao očitim vidom verbalne agresije koju je Krivokapić prezentovao crnogorskoj javnosti izazvali su strah i zebnju kod većinskog stanovništva Crne Gore. Ovako manifestovana karakterna crta ličnosti koju posjeduje premijer ne samo srpskog, već i crnogorskog, bošnjačkog, albanskog, hrvatskog, i drugih naroda u Crnoj Gori ne uliva sigurnost i povjerenje upravo zbog činjenice što je upravo on ministarku „četvororučicu“, samodeklarisanog ženskog četnika, politički profilisanu pripadnicu srpskog političkog korpusa, postavio na mjesto resora u čije ime je i govorio.

Kao prioritet Vlade naveo je depolitizaciju vaspitno-obrazovnih ustanova istakavši da „školama više neće upravljati politički podobni, već najkvaliteniji kadrovi“ čime je još jednom potvrdio sopstvenu neznavenost, ali i za jednog premijera nedopustivo nepoznavanje Ustava Crne Gore i Člana 54. Shodno Članu 14. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (Rim, 1950.), zabranjena je diskriminacija. Ovom odlukom obezbijeđeno je uživanje prava i sloboda bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza s nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status. Premijer Krivokapić je izvršio povredu navedenog člana što iziskuje pravno procesuiranje.

Današnja manifesticija snižene vrijednosti serotonergičke transmisije koje pojačavaju agresivnost uzrokovale su u slučaju premijera Krivokapića i transparentno ispoljen vid mobinga o kojem će se pravna struka na zakonom predviđen način izjasniti detaljnije.

Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga
Related Posts

Knjiga ISPOVEST KAKO SMO UBILI BOGA, svjedočanstvo je progona i mučeništva ljudi koji su svakodnevne žrtve, ne samo silovatelja i napasnika u mantijama, nego i sistema koji takve ljude štiti.

Više o knjizi na sljedećem linku: https://kakosmoubiliboga.me/. Štampano izdanje knjige dostupno je u knjižarama Narodna knjiga, po cijeni od 10€. Narodna knjiga Podgorica - ul. Novaka Miloševa Br. 12, City Mall (I sprat) i TC Bazar. Narodna knjiga Nikšić u TC Laković, Bulevar 13. jul Knjigu možete naručiti i uplatom na žiro račun: 510-135162-14. Svrha: donacija. Primalac: NVO Montenegro International. Molimo Vas da na e-mail: info@montenegrointernational.org pošaljete kopiju uplatnice, ime i prezime i adresu na koju želite da Vam knjiga bude poslata. Elektronsko izdanje knjige na MNE/CRO/SRB/BIH možete kupiti putem sajta https://kakosmoubiliboga.me/. Englesko izdanje knjige dostupno je putem Amazona: https://www.amazon.com/dp/B097C8H7VP. NVO Montenegro International
%d bloggers like this: