NVO Montenegro International je uputila analizu stanja u državi, podijeljenu u nekoliko analitičkih cjelina, na relevantne međunarodne adrese. Analiza je potkrijepljena detaljnim objašnjenjima, dokazima i izjavama aktuelnih učesnika u političkom životu Crne Gore.

Ova analiza je podijeljena u nekolika segmenta:
1. Unižavanje međunarodnog ugleda Crne Gore
2. Bio terorizam aktuelne vlade
3. Šovinistička politika vlade
4. Primjeri pravnog nasilja
5. Ugrožavanje ne-srpskih građana u Crnoj Gori
6. Primjeri kulturnog unižavanja države – kulturocid

Na jasan i jednostavan način, skidamo masku demokratičnosti sa klero-fašističkog lica ove družine koja sebe zove vladom! Naročitu pažnju smo obratili na šamare koje ova vlada zadnjih dana dobija od istih međunarodnih adresa zbog ignorisanja saradnje sa Venecijanskom komisijom, a akcenat smo stavili na pripremu i način usvajanja Izmjena Zakona o vjeroispovijesti, koji je donešen pravnim nasiljem čiji se epilog očekuje na Ustavnom sudu Crne Gore bez konsultacija sa Venecijanskom komisijom. Možemo biti ponosni na ova dešavanja upravo zato što je jedno od naših krucijalnih opredjeljenja stalan kontakt sa međunarodnom zajednicom.

Pozivamo premijera Krivokapića da preda ostavku crnogorskom narodu i time pokaže da ima bar malo obraza i kao čovjek i kao naučnik i kao vjeronaučnik. Pa neka svoju svetosavsku misiju nastavi kao svještenik u nekom od porobljenih svetilišta od strane SPC.

Related Posts
%d bloggers like this: