Prosljeđivanjem dokumenta “Analiza malignosti koncepta Srpski svet (SS)” na najrelevantnije adrese u EU, NATO i SAD, NVO Montenegro International je uspjela skrenuti pažnju i izazvati interesovanje pojedinih visoko pozicioniranih ličnosti iz SAD i NATO. Na našu adresu uputili su pitanja koja se odnose na neke od glavnih akcenata iz pomenute Analize,pa smo zamoljeni i za dodatna pojašnjenja, podatke, izvore kojima raspolažemo vezano za djelovanje Srpske pravoslavne Crkve u Crnoj Gori.Poseban interes je iskazan za pitanje zloupotrebe đece u političke i religijske svrhe.

Zato je danas kao odgovor, na sve zainteresovane adrese, proslijeđena dokumenatcija sa detaljnim pregledom aktivnosti SPC, sa posebnim osvrtom na period nakon usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti do parlamentarnih izbora 31. avgusta 2020.

U svom odgovoru Montenegro International je dostavio foto i video materijale, kao i izvještavanja medija sa protestnih litija, koji sadrže sve raspoložive informacije o zloupotrebi đece i mladih tokom litija, o seks skandalima i pedofiliji u SPC, zloupotrebi đece u školama od strane aktivista srpske crkve. Takođe, stavili smo na uvid dokaze o nepoštovanju propisanih mjera tokom Kovid pandemije kada su djeca izlagana opasnosti po zdravlje i život, naročito tokom sahrane Mitropolita Amfilohija.

Uvjereni smo da će oni kojima je dokumentovana priča o nepočinstvima SPC upućena, uvidom u nepobitne dokaze, preduzeti odgovorajuće aktivnosti, sa ciljem rasvjetljavanja i raskrinkavanja religijskih zloupotreba vršenih od strane SPC i njenih političkih saveznika, te da ćemo zajedno stati na kraj njihovoj višedecenijskoj anti-civilizacijskoj i anti-hrišćanskoj propagandi.

Related Posts
%d bloggers like this: