Podgorica, 11.11.2020 – NVO Montenegro International je danas uputila krivičnu prijavu Specijalnom Državnom tužiocu Milivoju Katniću, koju je do ovog trenutka potpisalo preko 890 građana.

U prijavi se traži formiranje tri specijalna istražna tima koji će se baviti zloupotrebama i krivičnim djelima od strane nadležnih državnih službenika, kao i svih koji nisu postupali u skladu sa Ustavom, Zakonom i procedurama, te da isti u skladu sa službenom dužnošću budu krivično, prekršajno ili disciplinski procesuirani ka nadležnim državnim organima/tijelima.

„Obraćamo Vam se sa prijavom iz oblasti organizovanog kriminala i visoke korupcije iz razloga što postoji osnov sumnje da se radi o organizovanoj grupi, bliskoj istim centrima interesa (spoljnjeg i unutrašnjeg) koja je u dužem vremenskom periodu subverzivno djelovala na pravni poredak države Crne Gore, čime je ne samo uticala na urušavanje istog, već i na uznemirenje javnosti, stvarajući nesigurnost i ugrožavanje bezbjednosti građana“, navodi se u saopštenju.

Iz NVO Montenegro International zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih, pokretanje istražnih radnji i bezbjedonosnu zaštitu, u skladu sa institutom „svjedoka saradnika“, svih unutar institucija sistema koji su pred Specijalnim Državnim Tužilaštvom spremni da progovore i dostave dokaze o radnjama koje narušavaju pravni poredak države Crne Gore i subverzivno djeluju na isti.

„Nedopustivo je da se krivične prijave odbacuju i pored dokaza koje Uprava policije pruža i da se povratnici u obavljanju krivičnih djela ne procesuiraju ka nadležnim sudovima, te stoga pozivamo Specijalno Državno Tužilaštvo, Vrhovno Državno Tužilaštvo i Upravu policije da koordinirano djeluju u skladu sa ovlašćenjima štiteći pravni poredak države Crne Gore i bezbjednost građana, uključujući i sve one koji časno, u skladu sa Ustavom i Zakonom obavljaju svoj posao u nadležnim institucijama“, dodaju iz NVO Montenegro International.

U prijavi SDT se navodi sa su svjesnim ili nesvjesnim propuštanjem u sankcionisanju krivičnih djela i prekršaja nadležni državni organi ugrozili Ustav, zakone navedene u krivičnoj prijavi i interne procedure, izazivajući povredu službene dužnosti, Ustavom i zakonom zagarantovana prava građana, što je izazvalo pravnu, zdravstvenu i svaku drugu nesigurnost i strah kod građana u Crnoj Gori.

U skladu sa pravnim regulama, podnosioci krivične prijave zahtijevaju istragu koja će rezultirati utvrđivanjem i razdvajanjem krivične, prekršajne i disciplinske odgovornosti svih koji nisu postupali u skladu sa propisima i službenom dužnošću u dijelu nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, uništenja i oštećenja kulturnih dobara i otuđenja više desetina miliona m2 državne imovine, kao i govora mržnje i kršenja Zakona od strane pojedinih medija.

Oni podsjećaju na svrhu kažnjavanja, u skladu sa članom 32 Krivičnog zakonika: 1) sprječavanje učinioca da čini krivična djela i uticanje na njega da ubuduće ne čini krivična djela; 2) uticanje na druge da ne čine krivična djela; 3) izražavanje društvene osude za krivično djelo i obaveze poštovanja zakona i 4) jačanje morala i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti.

„Svako nepostupanje u skladu sa istim zahtijeva istragu i sankcionisanje počinilaca, uključujući i organe koji ne postupaju u skladu sa zakonskim obavezama i službenom dužnošću“, zaključuje se u saopštenju NVO Montenegro International iz Podgorice, koje je pored medijima dostavljeno i Specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću, Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, Direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću, kao i ambasadama i međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda građana.

Tekst peticije koja će biti nastavljena sa potpisivanjem dostupan je na sljedećem linku:  https://www.peticija24.com/krivicna_prijava_specijalnom_drzavnom_tuzilastvu_crne_gore.

NVO Montenegro International

Related Posts
%d bloggers like this: