Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga

SVI ZAINTERESOVANI DA SE PRIDRUŽE KRIVIČNOJ PRIJAVI MOGU TO URADITI PUTEM SAJTA PETICIJA24.COM.

Poštovani g.dine Katniću,

Obraćamo Vam se sa krivičnom prijavom iz oblasti organizovanog kriminala i visoke korupcije protiv javnih funkcionera, odgovornih lica i ovlašćenih službenika u nadležnim državnim institucijama, koji su putem zloupotrebe službenog položaja, prevare u službi i na drugi način, dozvolili i nisu sankcionisali krivična djela iz svoje nadležnosti, svjesno postupajući protivno službenoj odgovornosti i nadležnostima, čime su kao službena lica i to u produženom trajanju, povrijeđivala pravni poredak i Ustavom i zakonom zagarantovana prava građana, izazivajući pravnu, zdravstvenu i svaku drugu nesigurnost i strah kod građana u Crnoj Gori.

Pozivamo Vas da u skladu sa čl. 30 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu formirate tri specijalna istražna tima koji će se baviti zloupotrebama i krivičnim djelima od strane nadležnih javnih funkcionera i državnih službenika Vlade Crne Gore, NKT, uprave i ljekara Kliničkog centra Crne Gore, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Uprave policije, komunalne policije, nadležnog tužilaštva, Uprave za nekretnine, Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Uprave za zaštitu kulturnih dobara, medija i drugih.

S obzirom na obuhvatnost, povezanost i brojnost krivičnih djela, koje povezuje djelovanje u korist jedne religijske zajednice u suprotnosti sa pravnim poretkom države Crne Gore, predlažemo formiranje tri specijalna istražna tima koji će se baviti zloupotrebama i krivičnim djelima nadležnih državnih službenika u sljedećim oblastima:

  • Nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti (Član 287 Krivičnog zakonika CG), Prenošenje opasne zarazne bolesti (Član 288 Krivičnog zakonika CG), Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći (Član 290 Krivičnog zakonika CG)– vezano za okupljanja i sahranu, u periodu od 30.10. – 01.11.2020., povodom smrti pok. Rista Radovića, što je u suprotnosti sa zdravim razumom i aktuelnim mjerama NKT-a, čime su ne samo prekšili Ustav i zakon već doveli u opasnost na hiljade ljudskih života širom Crne Gore, s obzirom na činjenicu da je COVID19 već odnio blizu 300 života u proteklih pola godine.
  • Uništenje i oštećenje kulturnih dobara i otuđenje više desetina miliona m2 državne imovine putem nezakonitog upisa državne imovine na privatna fizička i pravna lica, bez ikakvog pravnog osnova, od čega je 11.246.673 kvadratnih metara upisano na ime različitih nosilaca prava (pravos. mitropolit crnogorsko-primorski, Prav. mitropolija crnogorsko-primorska, Srpska pravoslavna crkvena opština, Srpski prav. manastir Ostrog, Eparhija budimaljsko – nikšićka, Pećka patrijaršija, Mitropolija crnog. prim. i skenderijska, Srpska pravos. crkva, Eparhija mileševska…).
  • Javna promocija kršenja pravnog poretka države Crne Gore od strane medija, vezano za javni prenos sahrane pok. Rista Radovića putem RTCG čime je promovisano masovno kršenje čl. 287 i 288 Krivičnog zakonika CG), medija koji u svojim tekstovima i komentarima omogućavaju, postiču i/ili promovišu govor mržnje.

Komentare koje možete naći pojedinim portalima direktnoj su suprotnosti sa čl. 26, stav 5 Zakona o medijima, i nadležni organi, uključujući i nadležnog tužioca bili su dužni da hitno reaguju u skladu sa čl. 41 i 42 Zakona o medijima jer predstavljaju direktno kršenje Ustavom i Zakonom zagarantovana prava građana.

Molimo Vas da Specijalno državno tužilaštvo postupi u skladu sa čl. 28 i čl. 31 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu i pribavi sve dokaze vezano za postupanja nadležnih javnih funkcionera, odgovornih lica i ovlašćenih službenika u dijelu kršenja članova Ustava i zakona na koje Vam u ovom zahtjevu ukazujemo.

Podsjećamo Vas da je u skladu sa članom 32 Krivičnog zakonika Crne Gore svrha kažnjavanja: 1) sprječavanje učinioca da čini krivična djela i uticanje na njega da ubuduće ne čini krivična djela; 2) uticanje na druge da ne čine krivična djela; 3) izražavanje društvene osude za krivično djelo i obaveze poštovanja zakona i 4) jačanje morala i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti.

Preuzmite cijeli tekst krivične prijave.

Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga
Related Posts

CURRICULUM VITAE MI

Nakon skoro 9 mjeseci želimo predstaviti što smo kroz Montenegro International do sada uradili. Montenegro International (MI) je…

Knjiga ISPOVEST KAKO SMO UBILI BOGA, svjedočanstvo je progona i mučeništva ljudi koji su svakodnevne žrtve, ne samo silovatelja i napasnika u mantijama, nego i sistema koji takve ljude štiti.

Više o knjizi na sljedećem linku: https://kakosmoubiliboga.me/. Štampano izdanje knjige dostupno je u knjižarama Narodna knjiga, po cijeni od 10€. Narodna knjiga Podgorica - ul. Novaka Miloševa Br. 12, City Mall (I sprat) i TC Bazar. Narodna knjiga Nikšić u TC Laković, Bulevar 13. jul Knjigu možete naručiti i uplatom na žiro račun: 510-135162-14. Svrha: donacija. Primalac: NVO Montenegro International. Molimo Vas da na e-mail: info@montenegrointernational.org pošaljete kopiju uplatnice, ime i prezime i adresu na koju želite da Vam knjiga bude poslata. Elektronsko izdanje knjige na MNE/CRO/SRB/BIH možete kupiti putem sajta https://kakosmoubiliboga.me/. Englesko izdanje knjige dostupno je putem Amazona: https://www.amazon.com/dp/B097C8H7VP. NVO Montenegro International
%d bloggers like this: