Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga

Svega su tri sedmice od izbora nelegalne i nelegitimne Vlade koja je izabrana protivustavno i za to vrijeme dok pojedinci iz iste, kršeći i Ustav i zakone, na silu pokušavaju preko noći promijeniti Zakon o slobodi vjeroispovijesti, institucije ćute o pravnom haosu koji se pred očima građana svakog dana dešava. Ćuti Ustavni sud, ćuti tužilaštvo, pored više inicijativa i prijava koje smo kao organizacija podnijeli, a koje zahtijevaju hitno reagovanje.

Na adresu Ustavnog suda 22. decembra smo poslali zahtjev za prioritetom u razmatranju inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti izbora osam članova Vlade Crne Gore na osnovu člana 53 Poslovnika o radu Ustavnog suda Crne Gore. Do danas nije bilo reakcije, a podsjećamo ne samo da je neustavan izbor 2/3 članova Vlade, već i rad samog Parlamenta u skladu sa novim Poslovnikom, za što smo takođe podnijeli inicijativu.

Vlada je samo u prvoj sedmici osam puta prekršila ustavno-pravni poredak države, izvršila krivično djelo Povreda ravnopravnosti iz čl. 159 st.3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, ministar Leposavić se nalazi u konfliktu interesa zog čega je pokrenut zahtjev ka Agenciji za sprečavanje korupcije, dok je predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić u proteklih 3 mjeseca izvršio više krivičnih djela, za što smo se takođe obratili Specijalnom državnom tužilaštvu, koje i dalje ćuti.

Specijalnom državnom tužiocu smo se obratili za slučaj visoke korupcije u vezi emisije državnih obveznica koja se desila drugog radnog dana Vlade, a u subotu smo se SDT Milivoju Katniću obratili sa zahtjevom za hitno postupanje i lišavanje slobode članova organizovane kriminalne grupe na čelu sa ministrima Bojanićem, Spajićem i Milatovićem vezano za likvidaciju Montenegro Airlines-a koja je organizovana praktično preko noći, suprotno mišljenju i upozorenjima državnog sekretara Ministarstva kapitalnih investicija Zorana Radunovića.

Očekujemo da će barem Specijalni državni tužilac hitno reagovati s obzirom da rad Vlade upućuje na ozbiljna krivična djela, poput Udruživanje radi protivustavne djelatnosti (čl. 372.), u vezi člana 357 (Ugrožavanje nezavisnosti) … “Ko na protivustavan način pokuša da dovede Crnu Goru u položaj potčinjenosti ili zavisnosti prema nekoj drugoj državi”; Kriminalno udruživanje i Stvaranje kriminalne organizacije (čl. 401 i 401a); Zloupotreba službenog položaja (čl. 416) … “Službeno lice koje protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja… drugom nanese štetu ili teže povrijedi prava drugog…” i Nesavjestan rad u službi (čl. 417. Krivičnog zakonika Crne Gore) … “Službeno lice koje kršenjem zakona ili drugih propisa ili opštih akata… očigledno nesavjesno postupa u vršenju službe, iako je bilo svjesno ili je bilo dužno i moglo biti svjesno da usljed toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili imovinska šteta…”.

Pored ćutanja institucija, interesantno je ćutanje i mnogih članova bivše Vlade na sve što se dešava u zemlji a za što su isti bili nadležni.

S obzirom da su na usaglašavanju postojećeg Zakona sa Venecijanskom komisijom radili kao ministri Srđan Darmanović i Zoran Pažin, ovom prilikom ih javno pitamo zašto ćute i pozivamo ih da se uključe u javnu debatu i pojasne suštinu Zakona i nasilni pokušaj usvajanja njegovih izmjena na štetu države Crne Gore.

Danas kada se građani okupljaju ispred Skupštine Crne Gore da glasno kažu da po bilo koju cijenu neće dozvoliti rušenje države Crne Gore i svega onoga što je stvoreno kroz hiljadugodišnju istoriju, pozivamo ljude iz institucija sistema ili da hitno reaguju ili da se povuku sa svojih pozicija, jer ih mi kao građani plaćamo da štite pravni poredak ove zemlje.

Takođe, pozivamo i bivše ministre Darmanovića i Pažina, kojima je fino bilo za vrijeme bivše vlasti da se hitno oglase vezano za rad sa Venecijanskom komisijom i Zakon o vjerskim slobodama, i stanu u odbranu države i njenih interesa, ako ne iz patriotskih razloga, barem iz razloga desetina hiljada eura koje su kao ministri primili da štite interese države Crne Gore i njenih građana.

Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga
Related Posts

CURRICULUM VITAE MI

Nakon skoro 9 mjeseci želimo predstaviti što smo kroz Montenegro International do sada uradili. Montenegro International (MI) je…

Knjiga ISPOVEST KAKO SMO UBILI BOGA, svjedočanstvo je progona i mučeništva ljudi koji su svakodnevne žrtve, ne samo silovatelja i napasnika u mantijama, nego i sistema koji takve ljude štiti.

Više o knjizi na sljedećem linku: https://kakosmoubiliboga.me/. Štampano izdanje knjige dostupno je u knjižarama Narodna knjiga, po cijeni od 10€. Narodna knjiga Podgorica - ul. Novaka Miloševa Br. 12, City Mall (I sprat) i TC Bazar. Narodna knjiga Nikšić u TC Laković, Bulevar 13. jul Knjigu možete naručiti i uplatom na žiro račun: 510-135162-14. Svrha: donacija. Primalac: NVO Montenegro International. Molimo Vas da na e-mail: info@montenegrointernational.org pošaljete kopiju uplatnice, ime i prezime i adresu na koju želite da Vam knjiga bude poslata. Elektronsko izdanje knjige na MNE/CRO/SRB/BIH možete kupiti putem sajta https://kakosmoubiliboga.me/. Englesko izdanje knjige dostupno je putem Amazona: https://www.amazon.com/dp/B097C8H7VP. NVO Montenegro International
%d bloggers like this: