Djelatnosti udruženja su:

  • Promocija putem društvenih mreža i drugih digitalnih platformi.
  • Podrška reformama i planiranju razvoja putem javnih događaja, diskusija, konferencija, okruglih stolova, razmjena.
  • Uključivanje građana u razmatranje politika.
  • Kampanje i javno zastupanje.
  • Istraživanja u oblasti društvenih nauka.
  • Istraživanja u oblasti novinarstva i medija.
  • Edukacija i trening u oblasti građanskog aktivizma, liderstva u zejednici, političkog aktivizma, javnog zastupanja i dr.
  • Izdavačka djelatnost (štampani, elektronski i digitalni mediji).
%d bloggers like this: