Osobe koje imaju državljanstvo i prebivalište u drugoj državi po službenoj dužnosti moraju biti izbrisane iz registra prebivališta, a samim tim i biračkog spiska.

NVO Montenegro International zahtijeva od Državne izborne komisije da u skladu sa čl. 31. Zakona o biračkom spisku od upravne inspekcije zahtijeva HITAN vanredni inspekcijski nadzor povodom zaključenja biračkog spiska za opštinu Herceg Novi i da o rezultatima istog, bez odlaganja, obavijesti javnost, nadležno tužilaštvo i predstavnike međunarodne zajednice.

Povodom zaključenja biračkog spiska za opštinu Herceg Novi na kome se nalazi 2.691 birač sa prebivalištem u drugoj državi, što je 11 odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak u tom gradu, Montenegro International će nakon vaskršnjih praznika podnijeti krivičnu prijavu protiv nadležnih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i birača sa prebivalištem u zemljama u okruženju, za koje se utvrdi da su glasali na predstojećim izborima u Herceg Novom.

Podsjećamo javnost da član 188. Krivičnog zakonika Crne Gore (Sastavljanje netačnih biračkih spiskova) predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora do tri godine za lice koje u namjeri uticanja na rezultate izbora sačini netačan birački spisak.

Član 15. Zakona o biračkom spisku jasno navodi da se iz biračkog spiska brišu birači koji su izgubili biračko pravo smrću, gubitkom crnogorskog državljanstva i odjavom prebivališta iz Crne Gore.

S druge strane, član 24. Zakona o crnogorskom državljanstvu jasno definiše da se crnogorsko državljanstvo gubi po sili zakona ukoliko punoljetni crnogorski državljanin ima i državljanstvo druge države, ako je dobrovoljno stekao državljanstvo druge države, osim u slučaju predviđenom članom 18 stav 2 zakona ili se utvrdi da je rješenje o prijemu u crnogorsko državljanstvo donijeto na osnovu lažne izjave ili namjernog prikrivanja činjenica ili okolnosti bitnih za donošenje rješenja.

Montenegro International pozdravlja najavu ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića da će MUP za 2.108 lica po službenoj dužnosti, kroz nekoliko dana, pokrenuti postupak za gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona, pri čemu ga podsjećamo da u čl. 24 Zakona o crnogorskom državljanstvu postoji jasna obaveza pokretanja postupka oduzimanja crnogorskog državljanstva po službenoj dužnosti, što podrazumijeva da osobe koje imaju državljanstvo i prebivalište u drugoj državi po službenoj dužnosti moraju biti izbrisane iz registra prebivališta, a samim tim i biračkog spiska.

Related Posts
%d bloggers like this: