„CRNA GORA INTERNACIONAL” je organizacija koja sprovodi istraživanja i promoviše („think tank and strategy hub” na engleskom) socijaldemokratske vrijednosti i principe u skladu sa skandinavskim modelom razvoja.

Ciljevi udruženja su:

 • Uspostavljanje demokratskog i građanskog društva progresivnih društvenih vrijednosti, društvene jednakosti i vladavine prava u skladu sa evropskim standardima.
 • Promocija koncepta socijaldemokratskog upravljanja društvom sa slobodnim i jednakim pristupom za sve građane.
 • Podsticanje razvoja socijaldemokratskih vrijednosti i stavova među mladima i drugim kategorijama stanovništva.
 • Promocija ljudskih prava i sloboda.
 • Transparentnost i efikasnost institucija.
 • Promocija euroatlanskih integracija.
 • Podsticanje slobode govora i javnog dijaloga.
 • Održivi ekonomski razvoj i društvena odgovornost.
 • Promocija vrijednosti kao što su humanost, solidarnost i filantropija.
 • Informisanje i edukovanje javnosti o temama od opšteg interesa, posebno u oblasti ekonomije, politike, kulture, istorije i sl.
 • Zaštita prava pojedinaca i grupa čija su prava ugrožena.
 • Podsticanje interkulturalnosti kod mladih i šire.
 • Zaštita kulturnog i istorijskog nasljeđa Crne Gore.
 • Zaštita i očuvanje prirodnih resursa na održiv način.
%d bloggers like this: