Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga

NVO Montenegro International uputila je danas zahtjev za pokretanje postupka zbog povrede odredaba Zakona o sprečavanju korupcije od strane javnog funkcionera Vladimira Leposavića, ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore u skladu sa članom 31 Zakona o sprečavanju korupcije.

Dr. Vladimir Leposavić je izabran od strane Skupštine Crne Gore za ministra u Vladi Crne Gore 4.12 2020.godine, da bi već u periodu od 12. – 17. decembra 2020.godine drastično i u više navrata prekršio odredbe člana 7 Zakona o sprečavanju korupcije, jer je javni interes podredio poslovnom i privatnom interesu jedne vjerske zajednice Mitropolije Crnogorsko-Primorske i 4 eparhije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, tako što je dr. Vladmimir Leposavić:

1. Bio član Pravnog Savjeta MCP koji je, pored ostalih pripremao njihove predloge za izmjene i dopune Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica na Nacrt tog Zakona a koji je MCP dostavila Vladi Crne Gore dana 13.11. 2019.godine br.123a na kojem je i potpis dr Vladimira Leposavića.

2. Dr. Vladimir Leposavić je bio ekspertskog tima MCP SPC u pregovorima sa tadašnjom Vladom Crne Gore ( u martu, pa potom u julu mjesecu 2019.godine) u vezi predmetnog Zakona.

Predlozi MPC za izmjenu Nacrta tog zakona (dostupni na sajtu SPC), kao i njihovi zahtjevi u toku pregovora sa Vladom, izjave za medije  dr. Vladimira Leposavića u više navrata u vezi zahtjeva MCP SPC na kojima su oni insistirali su identični onima koje je dr. Vladimir Leposavić ovoga puta u svojstvu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore predložio Vladi radi utvrdjivanja predloga za izmjene  Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica (“Sl.list CG” br. 074/19).

Na  taj način dr. Vladimir Leposavić je ne samo nesavjesno vršio javnu funkciju ovim povodom, prekršio član 7 Zakona o sprečavanju korupcije, već se direktno stavio i dalje u funkciju člana Pravnog tima  i radio u ime i za račun Mitropolije Crnogorsko-primorske SPC a na štetu javnog interesa i ustavno-pravnog poretka Crne Gore.

3. Dr. Vladimir Leposavić je svoje nezakonito postupanje nastavio i u svim javnim nastupima povodom Izmjena i dopuna predmetnog Zakona, da bi isti dostavio Vladi Crne Gore, obrazložio ga i Vlada je na osnovu njegovih predloga, dana 17.12 2020.godine utvrdila Predlog Izmjena i dopuna Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i isti dostavila Skupštini Crne Gore 18.12 2020.godine na usvajanje po skraćenoj proceduri.

4. Dostavljajući Predlog Izmjena i dopuna Vlada je u propratnom aktu 07-5536 od 18.12 2020.g. obavijestila Skupštinu Crne Gore da je odredila dr. Vladimira Leposavića za njenog predstavnika prilikom razmatranja predmetnog predloga zakona.

Na taj način je dr. Vladimir Leposavić dobio priliku da u najvišem zakonodavnom tijelu naše države zloupotrebljavajući svoju funkciju ministra, zastupa predloge MCP SPC i na taj način dovede u zabludu poslanike prilikom njihovog izjašnjenja za predloženi tekst Izmjena i dopuna Zakona.

Imajući sve navedeno u vidu, ozbiljno ugroženi javni interes od strane dr. Vladimira Leposavića i povrede člana 7 Zakona o sprečavanju korupcije, NVO Montenegro International traži da Agencija za sprečavanje korupcije u što kraćem roku, na osnovu člana 31, uz primjenu i stava 3 ovog člana, pokrene odgovarajući postupak protiv ovog javnog funkcionera i donese odluku u skladu sa članom 42 ovog Zakona, da je ovakvo nesavjesno vršenje javne funkcije i njena zloupotreba, razlog da od Vlade i Skupštine Crne Gore, zahtijeva pokretanje postupka za njegovo razrješenje.

Knjiga Ispovest Kako smo ubili Boga
Related Posts

Knjiga ISPOVEST KAKO SMO UBILI BOGA, svjedočanstvo je progona i mučeništva ljudi koji su svakodnevne žrtve, ne samo silovatelja i napasnika u mantijama, nego i sistema koji takve ljude štiti.

Više o knjizi na sljedećem linku: https://kakosmoubiliboga.me/. Štampano izdanje knjige dostupno je u knjižarama Narodna knjiga, po cijeni od 10€. Narodna knjiga Podgorica - ul. Novaka Miloševa Br. 12, City Mall (I sprat) i TC Bazar. Narodna knjiga Nikšić u TC Laković, Bulevar 13. jul Knjigu možete naručiti i uplatom na žiro račun: 510-135162-14. Svrha: donacija. Primalac: NVO Montenegro International. Molimo Vas da na e-mail: info@montenegrointernational.org pošaljete kopiju uplatnice, ime i prezime i adresu na koju želite da Vam knjiga bude poslata. Elektronsko izdanje knjige na MNE/CRO/SRB/BIH možete kupiti putem sajta https://kakosmoubiliboga.me/. Englesko izdanje knjige dostupno je putem Amazona: https://www.amazon.com/dp/B097C8H7VP. NVO Montenegro International
%d bloggers like this: